top of page

Vrijwaring

Laatst bijgewerkt: 08 februari 2023

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

 

Definities

Voor de toepassing van deze Disclaimer:

  • Bedrijf (in deze disclaimer aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze") verwijst naar Green Buddy, 1e Oosterstraat 37A 1211LA Hilversum, Nederland.

  • Dienst verwijst naar de Website.

  • U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, indien van toepassing.

  • Website verwijst naar Green Buddy, toegankelijk viawww.greenbuddy.nl

 

Vrijwaring

De informatie op de Service is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

 

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Dienst.

Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de inhoud van de Dienst. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de service aan te brengen.

 

Het Bedrijf garandeert niet dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

 

Disclaimer voor fitness- en voedingsinformatie

De Service kan gezondheids-, fitness- en voedingsinformatie bieden, inclusief maar niet beperkt tot advies en aanbeveling, die uitsluitend wordt verstrekt voor algemene educatieve en informatieve doeleinden.

 

Het gebruik van het advies en de informatie in dit document is voor uw eigen keuze en risico. U dient niet op deze informatie te vertrouwen als vervanging voor, noch ter vervanging van, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of zorgverlener voordat u met een voedings- of trainingsprogramma begint.

 

Als u ervoor kiest om deze informatie te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van uw arts, stemt u ermee in de volledige verantwoordelijkheid voor uw beslissingen te aanvaarden en stemt u ermee in het bedrijf schadeloos te stellen.

 

Disclaimer voor externe links

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites niet garandeert.

 

Disclaimer voor fouten en weglatingen

De informatie die door de Service wordt verstrekt, is alleen bedoeld als algemene richtlijn over zaken die van belang zijn. Zelfs als het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service zowel actueel als nauwkeurig is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden optreden in de informatie op de Service.

 

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie.

 

Disclaimer voor redelijk gebruik

Het bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, studiebeurzen of onderzoek.

 

Het bedrijf is van mening dat dit een "fair use" vormt van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in artikel 107 van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving.

 

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet u toestemming krijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

 

Bekeken Disclaimer

De Service kan standpunten en meningen bevatten die die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van een andere auteur, bureau, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

 

Opmerkingen die door gebruikers zijn gepubliceerd, zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor smaad of procesvoering die voortvloeit uit iets dat is geschreven in of als een direct gevolg is van iets dat in een opmerking is geschreven. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor opmerkingen die door gebruikers zijn gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om opmerkingen om welke reden dan ook te verwijderen.

 

Geen aansprakelijkheid Disclaimer

De informatie over de Service wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf hierin niet betrokken is bij het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere competente adviseurs.

 

Het Bedrijf of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

 

Disclaimer "Gebruik op eigen risico".

Alle informatie in de Service wordt geleverd "zoals ze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

 

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die door de service wordt verstrekt of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs als het op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

 

Per e-mail: your@green-buddy.nl

Door deze pagina op onze website te bezoeken:www.greenbuddy.nl

Per post: 1e Oosterstraat 37A 1211LA Hilversum, Nederland

bottom of page